Klanttevredenheidsonderzoek / PREM – Logopediepraktijk Triangel – Waddinxveen

Logopediepraktijk Triangel Waddinxveen

Een allround praktijk voor zowel kinderen als (jong) volwassenen.

Klanttevredenheidsonderzoek / PREM

In de behandelovereenkomst is opgenomen dat u Logopediepraktijk Triangel toestemming geeft om een enquête naar uw e-mailadres te laten sturen door de onafhankelijke organisatie Qualiview t.b.v. de kwaliteit van de logopedische zorgverlening. U bent uiteraard niet verplicht om aan het onderzoek deel te nemen of het in te vullen. U kunt uw toestemming intrekken, geef dit dan door aan de logopedist.

Logopediepraktijk Triangel is benieuwd naar uw ervaringen met de logopedische behandeling. Daarom wordt deelgenomen aan een onderzoek dat uw ervaringen bevraagd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke zorgonderzoeksorganisatie Qualizorg B.V. De online rapportagetool van Qualizorg heet Qualiview. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en de resultaten van het onderzoek worden vertrouwelijk verwerkt.  Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld in het belang van het verbeteren van de logopedische zorgverlening.

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u tijdens of na het behandeltraject een e-mail van Qualiview met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer 4 minuten. Het betreft een zogenaamde PREM, dit is een korte vragenlijst  voor de patiënt die vraagt naar de ervaringen over de organisatie, de behandeling en het contact met de logopedist.

Naast het verbeteren van de dienstverlening kunnen de resultaten gebruikt worden voor onder andere:

  • het leveren van beleidsinformatie aan cliëntenorganisaties, overheid, beroepsgroep en toezichthouders
  • het opstellen van keuze-ondersteunende informatie voor consumenten bijvoorbeeld ten behoeve van keuze-informatiewebsite
  • ter ondersteuning van het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar

Resultaten van het onderzoek zijn anoniem. Qualizorg B.V. verzorgt het onderzoek met behulp van Qualiview. Qualizorg ziet er op toe dat uw gegevens worden verwerkt volgens de geldende wet en regelgeving (waaronder, maar niet uitsluitend, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG. De informatie die u via het onderzoek verstrekt, wordt door Qualizorg gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd verwerkt. Daarmee zijn de gegevens niet meer direct tot u te herleiden. Logopedie praktijk Triangel en uw zorgverzekeraar komen niet op individueel niveau te weten wat u heeft geantwoord. Uw gegevens worden alleen gedeeld met Qualizorg en niet met andere partijen. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijblijvend en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.  Qualizorg B.V. bewaart de anonieme (of gepseudonimiseerde onderzoeksdata) niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de data verkregen is.

Om het onderzoek goed uiten kunnen voeren dient Qualizorg een aantal gegevens uit onze cliëntendatebase toegezonden te krijgen. Het gaat dan om: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, datum van de verwijzing, diagnosecode, het soort therapie, het aantal behandelingen en de code van de verzekeraar, het verzekeringsnummer en toestemming voor e-mail sms of post en de naam van de wettelijke vertegenwoordiger.

Nogmaals deze gegevens worden alleen gedeeld met Qualizorg en niet met andere partijen. Qualizorg verwerkt de gegevens gepseudonimiseerd dan wel geanonimiseerd.

Logopediepraktijk Triangel ontvangt graag feedback. Zowel tijdens- als na de behandeling!