Tarieven – Logopediepraktijk Triangel – Waddinxveen

Logopediepraktijk Triangel Waddinxveen

Een allround praktijk voor zowel kinderen als (jong) volwassenen.

Tarieven

Tarieven Logopedie Triangel Waddinxveen per 1  januari 2019

Logopedie wordt vergoed vanuit de basis zorgverzekering. Logopediepraktijk Triangel heeft met praktisch alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. In vrijwel alle gevallen declareren wij de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. U ontvangt dan geen rekening. Volwassenen dienen echter wel rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de logopediepraktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar of als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij de logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.
  • Logopedie is vrijgesteld van BTW.
  • Wanneer u een afspraak niet bent nagekomen of te laat heeft afgebeld.
Screening €  23,00
Anamnese en onderzoek na screening €  92,00
Screening,anamnese en onderzoek € 115,00
Anamnese en onderzoek na verwijzing €  92,00
Eenmalig onderzoek €  92,00
Individuele zitting reguliere logopedie €  46,00
Individuele zitting afasie €  92,00
Individuele zitting preverbale logopedie €  92,00
Individuele zitting reguliere telelogopedie €  46,00
Individuele zitting telelogopedie stotteren €  46,00
Individuele zitting telelogopedie afasie €  92,00
Telefonische zitting €  23,00
Toeslag voor behandeling aan huis €  26,50
Toeslag voor behandeling in een instelling €  26,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt €  46,00
Overleg met derden (per 30 minuten) €  46,00
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) €  46,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (reguliere behandeling). €  46,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (afasie- /stotteren- /preverbale behandeling). €  92,00

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd!

Dit kan te allen tijde telefonisch of via e-mail. Indien u de behandeling korter dan 24 uur van te voren heeft afgezegd of zonder bericht niet komt op de afgesproken tijd dan wordt 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht.

Niet nagekomen afspraken (verzuimfacturen) kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.